Aanmelden nieuwe leerling

Fijn dat u belangstelling heeft voor De Henricus!

Een aantal keer per jaar organiseren wij een kennismakingsochtend. Helaas vinden die op dit moment niet plaats vanwege corona. Het is uiteraard wel mogelijk onze school te bezoeken en kennis te maken. 
Stuur een e-mail naar directie@sthenricus.nl of bel dan naar (020) 6133854. Ik maak graag tijd voor u. 

Maaike van den Herik
Directeur
 

Registeren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U meldt uw kind aan door het formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangscholen 

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen uw officiele woonadres en het adres van de basisschool. Wanneer u hier het woonaders en de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. 

Inleverdata voor het voorkeursformulier 

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

kinderen geboren tussen 1 september en 21 december 2017
11 maart 2021 

kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018
10 juni 2021 

kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018
10 november 2021

Lees hier meer informatie. Hier kunt u ook het voorkeursformulier vinden als u dit niet meer heeft.