Bouw! Een leesinterventie in groep 3.

We zijn gestart met het inzetten van het programma Bouw! in groep 3. Leerlingen van groep 8 zijn ingezet als tutor.
Dit past helemaal binnen onze visie, de verantwoordelijkheid van leerlingen vergroten.

Wat is Bouw!?
Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma is bedoeld om kinderen, die risico lopen op problemen met lezen en spellen, te ondersteunen in het startende leesproces. Met als doel te voorkomen dat een leesachterstand ontstaat.

Kijk hier voor meer informatie: https://www.lexima.nl/preventie/bouw