Samen maken we er een fijne school van!

De eeste weken van het schooljaar staan in het teken van de 'Gouden weken'. In alle klassen wordt elke dag aandacht besteed aan KiVa! Ons programma voor sociaal emotioneel leren. Ook leren de kinderen elkaar en de juf of meester (opnieuw) kennen. 
Samen worden afspraken gemaakt over hoe de kinderen in de klas en school met elkaar omgaan. Dat wordt extra geoefend, zodat we de rest van het jaar een fijne klas en school hebben. 
Elke dag wordt afgesloten met een sfeerbericht. Hoe vond je het gaan vandaag? Met jezelf? Met de klas? Wat zijn tops en tips voor morgen?