Sponsorloop voor stichting Buurtgezinnen

Op woensdag 7 juli hebben we een succesvolle sponsorloop gehouden voor stichting Buurtgezinnen. Alle leerlingen hebben fanatiek meegedaan met het lopen van de rondjes en het inzamelen van geld. Een mooie actie!
Hieronder meer informatie over de stichting. 

Wat doet Buurtgezinnen?
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin. Vraag- en steungezin maken samen met de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun, zoals bijvoorbeeld:
• een (halve) dag per week een peuter opvangen
• een kleuter naar zwemles of sport brengen
• een baby een weekend te logeren krijgen
• een rustige huiswerkplek bieden aan een puber
• meegaan naar ouderavonden • meehelpen bij het vieren van de verjaardag van kinderen
• samen iets leuks doen met de kinderen

Wie kan zich aanmelden als vraaggezin?
Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in een gezin. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan je kinderen te besteden, terwijl je ze dat van harte gunt. Je kunt het niet langer alleen. Maar niet iedereen heeft mensen om zich heen die hulp kunnen bieden. Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen.

Aanmelden als vraaggezin?
Meld je aan via www.buurtgezinnen.nl. De coördinator van Buurtgezinnen neemt contact met je op om te bespreken wat Buurtgezinnen voor jouw gezin kan betekenen.