Beeldende vorming

Knutselen doen de kinderen al vanaf groep 1, maar vanaf groep 4 krijgen zij beeldende vorming van vakdocent Jolinda. Haar prikkelende lessenreeksen zijn vol afwisseling. De kinderen werken soms samen en soms alleen. Ze maken de ene keer kunst op het platte vlak (schilderen, tekenen) en de andere keer gaan ze ‘de ruimte in’, met karton bijvoorbeeld. In sommige lessen oefenen de kinderen hun waarneming. Ze zoeken dan bijvoorbeeld naar basisvormen (rond, vierkant, driehoekig) in de wereld om hen heen. Het volgende moment krijgt hun fantasie weer alle ruimte.

Leerlijn

De lessen beeldende vorming volgen in de loop van de hele schoolperiode een heldere leerlijn. Dezelfde principes leren de kinderen zo op een steeds hoger abstractieniveau kennen. In de hoogste groepen staat er al echte kunstbeschouwing op het programma. De leerlingen gaan regelmatig naar buiten om met een andere blik naar hun eigen woonomgeving te kijken. 

Visie

De lessen beeldende vorming zijn vervlochten met de visie van de Henricus. Natuurlijk sluiten ze aan bij het speerpunt taal. Ieder najaar is de Kinderboekenweek bijvoorbeeld aanleiding voor lessen rond het thema van dat jaar. Ook de vier levensthema’s die centraal staan op de school zien we terug in de lessen. Binnen het thema samenleven ontwerpen de kinderen bijvoorbeeld voorzieningen die ze missen op school. Binnen het thema natuur verdiepen zij zich in vorm en structuur van bladeren en boomschors. Op de Henricus is beeldende vorming een aantrekkelijk en niet weg te denken onderdeel van het lesprogramma.