Day a week school

Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieen en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. 

Day a Week School heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, leerplezier van de leerlingen te vergroten en hen te leren leren. Dit doen wij door deze leerlingen uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak. 

Day a Week School bevindt zich in alle stadsdelen van Amsterdam. Daarnaast bevindt Day a Week School zich in een groeiend aantal regio's in Nederland. 

Voor meer informatie gaat u naar de website: https://www.dayaweekschool.nl/