Welkom in groep 4

We hebben dit jaar een klein maar knus lokaal, met veel licht. De ramen kunnen open en we hebben zonneschermen. Eigen tafeltjes hebben we niet meer, we zitten nu gezellig aan groepstafels.

Als we binnenkomen gaan we eerst een kwartiertje stillezen. Dat kunnen we al, want daar hebben we in groep 3 hard mee geoefend. Daarna begint de les. Sommige woorden vinden we nog moeilijk of raar. De juf legt uit hoe het zit met die woorden. Bijvoorbeeld hoe je woorden schrijft die rijmen op aai, ooi of oei.

We gaan ook sneller leren lezen, want als je dat kunt, wordt lezen steeds makkelijker en leuker. Dat oefenen we met Estafette lezen. Soms gaan we gezellig samen Toneellezen. Door al dat oefenen gaat lezen steeds beter. We kiezen nu mooie boeken in de schoolbibliotheek om zelf te lezen. Natuurlijk leest de juf ook nog elke dag voor. Uit Dolfje Weerwolfje bijvoorbeeld, of uit een sprookjesboek.

Vorig jaar hebben we met rekenen al optellen en aftrekken geleerd. Daar gaan we mee verder, maar nu gaan we ook boven de 20. Aan het eind van het jaar gaan we zelfs al een stukje boven de 100. We gebruiken de nieuwe methode Getal en Ruimte Junior. Dit jaar beginnen we met keersommen en tafels oefenen. We gaan meten en rekenen met geld. Aan het eind van het jaar mogen we zelf onze sommen nakijken. Kinderen die dat nodig hebben krijgen extra oefenstof. Kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben krijgen Speurwerk en Rekentijger.

Maar we doen nog meer dan taal en rekenen. Dit jaar hebben we voor het eerst een echte vakleerkracht voor beeldende vorming. Soms gaan we de school uit, bijvoorbeeld naar Artis, een museum of op excursie. We houden van de natuur en doen activiteiten die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld vogels kijken en bloembollen zaaien. We nemen ook verantwoordelijkheid voor de natuur, bijvoorbeeld door plastic te rapen. Zo maken we onze buurt weer netjes.