Welkom in groep 8

We zijn nu de oudsten van de school en zijn opgeklommen tot het lokaal boven in de toren. Daar zijn veel ramen, die de klas heerlijk licht maken. We hebben hier een prachtig uitzicht over de stad. Dit is het jaar van het afscheid, met een schoolkamp en een afscheidsavond. Daarvoor maken we onder professionele begeleiding een onvergetelijke film. Die gaan we samen met de ouders bekijken.

Wij beginnen al behoorlijk te puberen en daarom vinden we het heerlijk als de juf ons voorleest uit de boeken van Carry Slee. Natuurlijk beginnen we elke dag met zelf lezen. We mogen boeken uitzoeken in de schoolbibliotheek of nemen boeken van huis mee. Sommige kinderen lezen liever informatieboeken of voetbaltijdschriften, dat mag ook. Verder hebben we nog de Kidsweek en strips in de klas.

We werken weer hard aan lezen, schrijven, taal en rekenen en herhalen veel van alle moeilijke dingen die we in groep 7 geleerd hebben. Kinderen die dat aankunnen krijgen extra rekenstof, die al veel lijkt op de wiskunde die we op de middelbare school krijgen. We krijgen halverwege het jaar ons definitieve schooladvies en daarna maken we de CITO-toets. Op de middelbare school komen er straks allerlei nieuwe dingen op ons af. Om ons daarop voor te bereiden volgen we bijvoorbeeld de lessenserie Plannen doe je zo, die wordt verzorgd door JINC.

Ook in groep 8 gaan we weer regelmatig de school uit, bijvoorbeeld voor de Kunstschooldag en de sportdag in het Olympisch Stadion. Met JINC gaan we op een leerzame bliksemstage. Dat betekent dat we bij een bedrijf gaan kijken hoe het is om daar te werken.

Tegen de zomer worden we langzamerhand echt te oud voor de Henricus. Na de zomer begint ons nieuwe leven, als jongste op een nieuwe school. Maar eerst gaan we maar eens genieten we van een lange zomervakantie.