Interne begeleiding

Op de Henricus werken twee interne begeleiders, Linda den Butter en Willemijn Heemskerk. Zij coördineren de zorg voor de leerlingen. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van individuele leerlingen en over het wel en wee van de groepen als geheel. Onderwerp van zorg kan bijvoorbeeld het gedrag van een kind zijn, of de leerontwikkeling.

Ontwikkeling

Leerkrachten kloppen bij hen aan als ze merken dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan verwacht. De IB’ers observeren de leerling en geven de leerkracht ondersteuning en tips. Een kind dat snel is afgeleid kan bijvoorbeeld baat hebben bij een ‘time timer’ of een stappenplan, zoals de beertjes van Meichenbaum.
 

Contacten

Er is lang niet altijd iets ernstigs aan de hand. Een kleine aanpassing kan soms voldoende zijn voor een kind om zich weer goed te voelen en de volgende stap te zetten in zijn ontwikkeling. Interne begeleiders nemen indien gewenst deel aan gesprekken met ouders. Ook onderhouden zij de contacten met professionals van buiten de school wanneer een leerling extra zorg krijgt.