Ondersteuningsprofiel

In een ondersteuningsprofiel beschrijft een school hoe zij passend onderwijs aanbiedt.

Hier vindt u ons ondersteuningsprofiel.