Ouder- en Kindteam

De Henricus is verbonden aan een Ouder- en Kindteam (OKA) van de gemeente. Ouders die vragen of zorgen hebben over hun kind, kunnen aankloppen bij ouder- en kindadviseur Lygia van Berchem. Dat kan de ontwikkeling van het kind betreffen, dan gaat het bijvoorbeeld over eten, slapen, pesten of ander opvallend gedrag. Ook kan het gaan over de gezinssituatie, denk aan ruzie, scheiding en verlies. Soms zijn het de ouders zelf die met problemen worstelen, zoals verslaving of schulden. Dat kan een weerslag hebben op hun kind.  

Maatwerk

Lygia levert maatwerk. Ze bekijkt samen met de ouders wat er speelt en wat de behoeften zijn. Soms is informatie of advies voldoende. Soms gaat de hulp wat verder en zoekt zij samen met de ouders naar een aanpak die bij het gezin past. Misschien is er behoefte aan begeleiding door een jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige, of een training voor kind of ouder. 

Contact

Het Ouder- en Kindteam werkt onafhankelijk van de school. Een gesprek kan op school plaatsvinden, maar ook thuis, online of elders in de wijk. Ouders die in gesprek willen met Lygia kunnen rechtstreeks contact met haar opnemen via telefoon 06-43177549 of e-mail l.vanberchem@oktamsterdam.nl.