Remedial teaching

Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, krijgen regelmatig les buiten de klas van rekenjuf Carin Laan of van Jorianne de Vries, de remedial teacher. Zij begeleiden de kinderen in niveaugroepen buiten de klas.  

Carin 

Sommige kinderen lopen een achterstand op bij rekenen of hebben moeite met bijvoorbeeld automatiseren of de rekentaal. Als school doen wij er alles aan om te zorgen dat leerlingen die achterstand weer kunnen inlopen. Carin onderzoekt grondig wat een kind onvoldoende beheerst. De leerling krijgt vervolgens extra uitleg en speciale oefeningen. De achterstand wordt dan kleiner of verdwijnt. Vaak moeten de kinderen erg hard werken, maar er is ook een beloning: het is heerlijk om de uitleg in je eigen klas weer goed te kunnen volgen en weer gewoon mee te kunnen doen. Als de ouders meehelpen, gaat het kind beter vooruit. In een goede samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouders kan het snel weer beter gaan met het kind. 

Jorianne 

Samen met de leerkrachten kijkt Jorianne welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Soms omdat ze extra ondersteuning nodig hebben en soms juist omdat ze extra geprikkeld moeten worden met moeilijkere oefeningen. Door de extra uitleg en oefening wordt leren fijn. De kinderen merken dan dat moeilijke dingen makkelijk kunnen worden als je de juiste stappen gebruikt. 
Ook de snellere kinderen leren stappenplannen gebruiken en hun denkproces onder woorden brengen, een vaardigheid die op het voortgezet onderwijs belangrijk is bij wiskunde. Er is een klein clubje met kinderen die meer aankunnen. Zij oefenen bijvoorbeeld met snel en goed rekenen. En ieder jaar komen enkele kinderen in aanmerking voor deelname aan de Day a week school