Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk (gekozen) orgaan dat op  actief (mee)denkt over het te voeren beleid. 
 

Wie zitten er in de MR?


Namens de leerkrachten
- Sherida Hoft
- Sonja Theis
- Marloes de Boer

Namens de ouders
- Erkan Cagman
- Nicole Nijman-Maas
- Isaad Akhatou
- Malika Aoulad Hammouch

 

Hoe weet u wat er besproken wordt?

De raad vergadert 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom op de publieke tribune. De agenda en notulen zijn op te vragen bij de administratie en via de mail administratie@sthenricus.nl.