Onderwijs

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. We gebruiken onder andere de methode KiVa om hier aan te werken. KiVa biedt een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op groep als geheel.
Vandaar het motto: samen maken we er een fijne school van!
 
KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn.
Een KiVa-school is een fijne school!
 
KiVa het eerste programma in Nederland waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen.
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat KiVa:
  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.