Visie

Via taal het leven ontdekken!
1. We zorgen voor een rijk lees- en taalaanbod en een diversiteit aan taalproductie.
2. We leren kinderen vaardigheden om te kunnen ontdekken:
a) studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten, presenteren en digitale vaardigheden.
b) persoonlijke vaardigheden, zoals plezier in leren, verantwoordenheid nemen en zelfbewustzijn.
3. We doen dat aan de hand van vier levensthema's: gezondheid (lichaam en geest), natuur, kunst en samenleven. 
 

Hoe zie je onze visie terug?