Ziekmelding en verlof

 

Als uw kind ziek is dient u dit rond 8.00 uur telefonisch door te geven aan de school. Hiervoor gebruikt u het telefoonnummer van de school 020-6133854.

Verlof aanvragen

Soms komen ouders/verzorgers met het verzoek of hun kind één of meerdere dagen vrij mag hebben. Dit kan alleen maar in zeer bijzondere gevallen. In het algemeen valt te denken aan feestelijkheden of plechtigheden in gezins- of familieverband, die niet vaak voorkomen en die voor kinderen een vormende waarde hebben. Het kan ook gebeuren dat uw werkgever u verplicht vakantie te nemen die buiten de schoolvakanties valt. In alle gevallen moet u tijdig bij de directeur een verzoek indienen voor verlof.

Leerplicht

De directeur kan maar voor ten hoogste 10 schooldagen per jaar verlof tot dergelijk verzuim toestemming geven. Voor meer dan 10 vrije dagen is de toestemming van de Leerplichtambtenaar van Bureau Leerplicht +, vereist. Alle aanvragen voor verzuim van meer dan één dag dienen te worden gedaan via een verlofaanvraagformulier. Dit formulier kunt u krijgen bij de administratie. Vul dit formulier duidelijk en volledig in en lever dit minimaal vier weken voor aanvang van het verlof in bij de administratie. Als het een verlofaanvraag betreft tot tien schooldagen, krijgt u binnen een week schriftelijk bericht van de directeur.